kiểm tra bồn chứa nước

dùng bơm chuyên dụng vệ sinh bên trong bồn chứa nước

vệ sinh thật kỹ những mảng bám trong bồn chứa

gắn lại thiết bị bên trong bồn chứa nước và bôm nước vào bồn