Ngôi nhà bạn đang ở không đủ ánh sáng cho việc sinh hoạt hằng sẽ làm cho đôi mắt khó chịu vì không đủ độ sáng hãy gọi cho Quang Long