kiểm tra xong biết nơi bị rò rỉ nước ngắt đường nước cấp lên bồn

sau đó xả hết nước trên bồn chứa để tiến hành sửa nơi bị rò rỉ nước

cắt ống và đưa bồn lên xử lý tại răng ống cấp nước lâu ngày bị hư roong nên rỉ nước làm thất thoát nước tăng chi tiêu hàng tháng của gia đình bạn

sau khi sử lý xong gắn lại thiết bị và cho nước bơm lên bồn và kiểm tra lại

sau khi kiểm tra xong chờ nước đầy bồn và canh chỉnh lại mực nước lên bồn