đường ống nước nóng bị nứt dẫn đến rỉ nước trong tường tiến hành đục để khắc phục sự cố

chủ nhà theo dõi quy trình sử lý

khâu đục cuối cùng để lấy đoạn ống bị nứt ra để thay ống mới