Nguồn nước nhà bạn yếu khiến việc sinh hoạt hàng ngày gặp khó khăn khi sử dụng nước vì quá yếu khi sài khu vực này có mà chỗ khác lại không có nên bạn cần phải gắn một máy bơm áp sẽ giúp cho nguồn nước nhà bạn được mạnh và ổn định hãy gọi cho chúng tôi dịch vụ Quang Long sẽ giúp bạn sử lý mọi vấn đề nơi nhà bạn đang gặp Hotline : 0933553957

kiểm tra nguồn nước trước khi gắn bơm

kết nối ống từ bồn chứa nước vào bơm

kết nối từ bơm vào hệ thống cấp nước nhà bạn

kiểm tra lại tất cả các mối nối và thiết bị trước khi tes nguồn nước đã gắn bơm

câu nguồn điện để thử nguồn nước mới gắn bơm

kéo nguồn chính thức cho bơm hoạt động